Zajęcia profilaktyczne podejmowane w zakresie promocji zdrowia

  1. „Dziel się uśmiechem”– cykl zajęć warsztatowych w ramach ogólnopolskiego programu, na których uczniowie zdobywali wiadomości na temat higieny jamy ustnej i zgłębiali wiedzę dotyczącą zapobiegania próchnicy zębów. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali książeczki edukacyjne oraz ulotki dla rodziców.
  1. „Bieg po zdrowie”– realizacja zajęć warsztatowych w ramach ogólnopolskiego programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej .
  1. Działania z zakresu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
  • „Bezpieczna droga do szkoły”– zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z udziałem Policji –
  • „Dobrze Cię widzieć– jestem bezpieczny bo noszę odblaski”– cykl zajęć warsztatowych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dla uczniów
  • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”– zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej –
  • Spotkania profilaktyczne z dzielnicowym.
  1. Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych, propagujący korzyści dotyczące zdrowia, wczesnej profilaktyki i właściwych zachowań zdrowotnych – zajęcia o charakterze edukacyjno – profilaktycznym.
  1. „Bezpieczny przejazd Kolejowy”– przystąpienie do programu partnerskiego w ramach kampanii społecznej
  1. „Znamię znam je”– realizacja ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w ramach współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim