Zajęcia integracyjne w zakresie promocji zdrowia

ABC bezpieczeństwa drogowo-kolejowego” oraz spotkanie z pisarką Małgorzatą Król”

„Ręce myjemy w zdrowiu żyjemy”– zajęcia integracyjne w ramach Tygodnia Profilaktyki chorób zakaźnych

Zawsze bezpieczni” – spotkanie ze Strażą Miejską

Kodeks małego ekologa” – wymyśl ekologiczne hasło (wycieczka do Pałacu wraz Parkiem w Czernicy)

Dzień Kundelka” – pomagamy bezdomnym zwierzętom

Poznajemy postać patrona palcówki i jego dziedzictwo”

Jak bezpiecznie i mądrze pomagać zwierzętom”

Patron-opiekun szkoły”- zdobywamy wiedzę o patronie dr A. Pawelcu

Postać patrona elementem symboliki szkolnej”- poznajemy historię swojej Placówki”