Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole w klasie IV i V. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze w naszej placówce. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia z uczniami w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów, wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników. Program zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogą stosować w codziennym życiu.