Hipoterapia

To całokształt działań terapeutycznych służących poprawie funkcjonowania człowieka w wielu sferach ( między innymi fizycznej, emocjonalnej, społecznej ).

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę na odpowiednio przygotowanym koniu w zacisznym miejscu, wśród przyrody i w miłej atmosferze.

  • Efekty jakie można zauważyć to:
  • Regulacja napięcia mięśniowego
  • Poprawa równowagi
  • Zwiększenie możliwości lokomocyjnych
  • Pobudzenie zmysłów: propriocepcji, dotyku, wzroku, słuchu, węchu
  • Naprzemienność
  • Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała
  • Poprawa koncentracji uwagi
  • Poprawa komunikacji
  • Zwiększenie samodzielności i pewności siebie