Klasy dla dzieci lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Szkoła Podstawowa:

Dla dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej: zespoły maksymalnie 16 osobowe, zajęcia lekcyjne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni komputerowej, do nauki języka polskiego, angielskiego, geograficznej, matematycznej z wykorzystaniem monitorów i tablic interaktywnych.

Dokumenty do pobrania