Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy: dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 25 roku życia

– grupy maksymalnie 4 osobowe czas zajęć 7.30 – 15.30,

– opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,

– zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rekreacyjne dostosowane do potrzeb i możliwość dziecka skierowane na stymulowanie jego rozwoju,

-możliwość udziału w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne, dogoterapii, w zajęciach usprawniających ruchowo, a także w zależności od potrzeb dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych, usprawniających mowę, doskonalących proces widzenia, terapia ręki,

-zajęcia w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach, między innymi w sali doświadczania świata , usprawniania polisensorycznego, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, szkolnej fikolandii, sali zabaw miękkich, zielonej pracowni.

Dokumenty do pobrania