Fajna Ferajna- „Ramię w ramię naukowo i sportowo”

Celem projektu była integracja uczniów z różnymi niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wodzisławiu Śląskim z ich rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach jak również usprawnianie komunikacji, kształtowanie wrażliwości, wzajemnego szacunku, akceptacji i współpracy. Ideą projektu był również wszechstronny rozwój uczniów w wieku 8-15 lat na płaszczyźnie sportowej, artystycznej, kodowania czyli algorytmicznego myślenia, kompetencji uniwersalnych, poprzez udział w Integracyjnym Dniu Sportu, Zajęciach z kodowania- Kodujemy- integrujemy się, Warsztatach Działań Twórczych oraz w akcji Poczytaj mi Przyjacielu.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ BGK W PROGRAMIE FAJNA FERAJNA- EDYCJA I.

12 października 2023r. uczniowie brali udział w Integracyjnym Dniu Sportu.

Drużyny uczniów wzięły udział w rozgrywkach sportowych w Unihokeju, Bocce i Koszykówce. Dzięki temu uczniowie doskonalili swoje umiejętności sportowe, przestrzeganie zasad fair play, kibicowanie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, integracja .

Szkoła pozyskała sprzęt sportowy, dzięki któremu uczniowie doskonalili swoje umiejętności i który będzie służył uczniom w przyszłości.

7 listopada 2023r. odbyły się Zajęcia z kodowania– Kodujemy – integrujemy się.

Uczniowie zostali zaproszeni do zabawy z kodowaniem podczas, której pracowali indywidualnie i w parach z wykorzystaniem tabletów, mat do kodowania, ćwiczyli w aplikacji Genially – układali puzzle, rozwiązywali sudoku , rozwiązywali zadania z pisakiem, tworzyli kody z wykorzystaniem wirtualnej maty, programowali w aplikacji Scratch, samodzielnie tworzyli proste ćwiczenia interaktywne. Dzięki możliwości uczestniczenia w tych zajęciach uczniowie mieli możliwość oswajania się z nowoczesnymi technologiami, rozwijania kompetencji cyfrowych, zapewnienie im lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości aktywności i samodzielności dzięki dostępowi do nowoczesnych urządzeń, technologii, rozwój poziomu intelektualnego i kreatywności uczniów , rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, dbałości o szczegóły, rozwiązywanie problemów w sposób niestandardowy , wykorzystywanie tabletów w aktywny, innowacyjny sposób

Szkoła pozyskała tablety, dzięki którym uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania ciekawych zadań interaktywnych, które również posłużą na kolejnych zajęciach integracyjnych jak również w codziennym doskonaleniu własnych umiejętności, rozwijaniu ciekawości uczniów.

21 listopada 2023r. odbyły się Warsztaty Działań Twórczych- Bożonarodzeniowe ozdoby ceramiczne.

Tym razem uczniowie zostali zaproszeni do zabawy twórczej, do poznania radości, jaką daje praca z gliną. Uczniowie wspólnie lepili, wałkowali, odciskali różne formy dekoracyjne aby nadać glinie kształt aniołka, choinki, gwiazdki, serca. Na koniec prace zostały pokryte angobą, szkliwem. Wytwory z gliny zostały wypalone w piecu ceramicznym. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli możliwość kreatywnego wykorzystania czasu z rówieśnikami, kształtowania pozytywnej samooceny, rozwoju zdolności artystycznych, poczucia estetyki, zdolności plastycznych, wyzwalanie pozytywnych emocji, pewności siebie, przedsiębiorczości i kreatywności.

Szkoła pozyskała różne rodzaje gliny , mas szkliwiących, narzędzi, foremek, które posłużą uczniom podczas ciekawych, kreatywnych, twórczych zajęć z masą glinową.

13 grudnia 2023r. odbyły się ostatnie już zajęcia Poczytaj mi przyjacielu.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu to już integracja uczniów naszej szkoły, Szkoły Podstawowej w Gorzycach oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uczniowie ZSE przygotowali dla uczestników projektu inscenizację świątecznego opowiadania. Była to również okazja do spotkania przy świątecznym stole, podsumowania projektu, wręczenia prezentów jak również zapowiedzi kontynuacji działań.

Uczestnicy projektu otrzymali prezenty jak również wszyscy zasiedli przy świątecznym stole.

Wszystkie zajęcia zostały wymyślone i zorganizowane z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśnikach. Poprzez integracyjne działania sportowe, twórcze, algorytmicznego myślenia pozytywnie oddziaływaliśmy na funkcjonowanie uczniów w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej jak również na pełnosprawnych członków społeczeństwa by przypominać, że osoby niepełnosprawne są wśród nich i że mogą się uczyć od nich optymizmu, szlachetnej rywalizacji z przestrzeganiem zasad fair play oraz niepoddawania się i siły w pokonywaniu swych słabości. Osoby niepełnosprawne są wśród nas, na co dzień brykają się z wieloma trudnościami, to, co dla nas pełnosprawnych członków społeczeństwa jest oczywiste i jest normą to dla osób niepełnosprawnych może być barierą , często samodzielnie nie do pokonania. Ważne jest uwrażliwienie już tych najmłodszych na potrzeby osób niepełnosprawnych co powinno zaprocentować w przyszłości, w ich życiu dorosłym.

Dzięki projektowi Fajna Ferajna- Ramię w ramię naukowo i sportowo pozyskaliśmy środki w kwocie 24646,00 zł.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ BGK W PROGRAMIE FAJNA FERAJNA- EDYCJA I.