KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2022r. – zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2023r. – ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023r. – wiosenna przerwa świąteczna

23-25 maja 2023r. – egzamin ósmoklasisty

23 czerwca 2023r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r. – ferie letnie