„Piękna Nasza Polska cała”

Główne cele projektu to:

  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży
  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
  • uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
  • poznanie tradycji ,zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów