Bezpieczny Przejazd

BEZPIECZNY PRZEJAZD” to ogólnopolski program, którego celem jest przybliżenie uczniom zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach.

Działania w ramach Kampanii społecznej : „Bezpieczny przejazd” realizowane od 7 marca do 15 maja:

  • „Dzień bezpieczeństwa kolejowego” w szkole – prelekcja z udziałem koordynatora kampanii – przedstawiciela PKP Polskich Linii Kolejowych i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
  • Zakładka na stronie internetowej szkoły dotycząca kampanii;
  • Gazetka szkolna na temat bezpieczeństwa kolejowego;
  • Apel dla całej społeczności szkolnej dotyczący bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;;
  • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

/Filmy edukacyjne: „Podróże z Ambasadorką Bezpieczeństwa”, gra w znaki, puzzle, znajdź różnicę, memory/

  • Ekspozycja prac plastycznych wykonanych przez uczniów na temat właściwego zachowania na przejazdach kolejowych.