Integracja sensoryczna

Terapia SI ma na celu zwiększenie zdolności mózgu do odbioru bodźców płynących z otoczenia aby móc je w odpowiedni sposób odczytać, zapamiętać, posegregować i wykorzystać w działaniu, adekwatnie do danej sytuacji.

Podczas terapii usprawniane są w szczególności: układ przedsionkowy, proprioceptywny (czucia głębokiego), dotyku.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę w sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt do terapii SI.

  • Efekty jakie można zauważyć to:
  • Poprawa równowagi i koordynacji ruchowej
  • Lepsze planowanie motoryczne
  • Usprawnienie przekraczania linii środkowej ciała
  • Poprawa sprawności w zakresie dużej i małej motoryki
  • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi
  • Usprawnienie zdolności wzrokowych i słuchowych
  • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i samodzielności
  • Lepsza samoświadomość i samoocena