Kreatywne Prace Plastyczne

Projekt pokazuje ogromny zasób propozycji prawdziwie twórczych działań plastycznych, mnogość inspiracji i niekonwencjonalnych technik plastycznych dla dzieci, stosowanie powszechnie dostępnych, tanich materiałów plastycznych, szeroka autonomia nauczyciela, odbiurokratyzowanie projektu oraz możliwość całorocznej realizacji czyni go niezwykle atrakcyjnym. *Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje nawyki i postawy proekologiczne.

Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój dziecka/ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności oraz stanowić mogą popandemiczną arteterapię i profilaktykę zdrowia psychicznego.

Cele główne:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
  • Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.