„Czas dla Rodzica”

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na trwającą pandemię wirusa Covid – 19 serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne.

W latach 2013-2015 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych realizowany był projekt ministerialny: ”Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, gdzie celem nadrzędnym było budowanie współpracy z rodzicami. Owocem tego projektu stał się cykl spotkań dla rodziców pn.: ”Czas dla Rodzica”, które prowadzone były cyklicznie raz w miesiącu. Cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych uczniów i kierowane były do różnorodnej grupy rodziców, zarówno rodziców dzieci młodszych, jak i rodziców nastolatków, czy dorosłych już uczniów. Podczas spotkań stwarza się rodzicom okazję do podjęcia dialogu, rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach, a także o troskach i zmartwieniach dnia codziennego, związanego z trudem życia i wychowywania dzieci. W ramach cyklu odbywają się liczne szkolenia, warsztaty oraz lekcje otwarte, prowadzone przez koordynatorów cyklu: Beatę Rusin – pedagoga szkolnego, Magdalenę Werner – psychologa szkolnego i Aleksandrę Tatarczyk – Sobek – doradcę zawodowego.

Rozpoznając oczekiwania uczestników cyklu poszerzono ofertę poprzez nawiązywanie współpracy z przedstawicielami instytucji wspierających naszych uczniów i ich rodziny, m.in.: przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka wsparcia w Połomii.

Tradycją stało się, że każdego roku na przełomie maja/czerwca odbywa się festyn rodzinny :”Rodzice – dzieciom”, do którego angażują się uczestnicy cyklu „Czas dla Rodzica” . Organizacja tych inicjatyw wymagała dużego nakładu pracy ze strony zarówno koordynatorów, jak i rodziców, co było okazją do nawiązania bliższej współpracy. Efektem współpracy był szereg atrakcji dla młodszych i starszych odbiorców.

„Czas dla Rodzica” przynosi ogromne korzyści w budowaniu wzajemnej współpracy rodziców ze szkołą i jej pracownikami, stąd cieszy się dużym zainteresowaniem.