Sensoryczny Kogel-Mogel III

Celem programu jest wzmacnianie integracji sensorycznej, stymulowanie i pobudzanie receptorów zmysłowych, poznawanie nowych zapachów, faktur, rozwijanie umiejętności plastyczno- technicznych, rozwijanie twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.