Działalność 2022/2023

8 września 2021 roku w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęto czwarty rok realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, którego wnioskodawcą jest Powiat Wodzisławski. Dofinansowanie jest udzielane adresatom programu przez Śląski Oddział PFRON w Katowicach, ze środków PFRON.

Pod koniec 2018 roku po raz pierwszy Powiat Wodzisławski złożył wniosek, który po akceptacji Śląskiego Oddziału PFRON umożliwił od stycznia 2019 roku dwudziestu absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim możliwość udziału w zajęciach. Realizatorem programu, którego wartość wynosiła 400 tyś złotych było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

W kolejnych edycjach programu realizowanego już w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, w roku szkolnym 2019/2020 dwudziestu pięciu absolwentów uczestniczyło w programie, którego wartość wynosiła 750 tyś. złotych, zaś w roku szkolnym2020/2021 wartość programu wyniosła 840 tyś. złotych; zajęcia realizowało dwudziestu ośmiu uczestników.

W bieżącym roku szkolnym w programie, którego wartość wynosi 900 tyś. złotych bierze udział 30 beneficjentów.

Program „Rehabilitacja 25 plus” zapewnia jego uczestnikom możliwość udziału w ponad 100 godzinach zajęć terapeutycznych w miesiącu, korzystając z określonych przez PFRON zasad organizacji wsparcia. Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, które ukończyły edukację w wieku 24-25 lat i nie znalazły zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej lub też możliwości realizacji terapii w ośrodkach dziennego pobytu i placówkach podobnego typu.

Zajęcia terapeutyczne w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” odbywają się na terenie ZPSWR, który w pierwszych latach jego realizacji udostępnił dwa w pełni wyposażone, przestronne pomieszczenia, usytuowane na parterze budynku oraz umożliwił korzystanie ze swojej bazy dydaktycznej, boisk, nowoczesnych placów rekreacyjnych, mieszkania treningowego i kawiarenki treningowej. Uczestnicy programu obecnie do dyspozycji mają jeszcze kolejne dwa pomieszczenia, wyposażone w sprzęt rehabilitacyjno – sportowy i sprzęt z zakresu reintegracji zawodowej zakupiony ze środków PFRON.

Dzięki temu, że program realizowany jest na terenie dużej, tętniącej życiem placówki edukacyjnej uczestnicy doświadczają na co dzień szeroko pojętej integracji, mając nadal kontakt ze swoimi nauczycielami i kolegami, w znanych sobie od lat miejscach.

Głównym celem realizacji programu jest zapewnienie niepełnosprawnym absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Beneficjenci programu jak w latach ubiegłych biorą udział w zajęciach terapeutycznych, usprawniających ruchowo i aktywizujących zawodowo takich jak.: arteterapia, logoterapia, poligrafia, rękodzieło, ogrodnictwo, prace porządkowo-konserwatorskie, IT. Otrzymują również pomoc psychologiczną i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych oraz sprawach bieżących.

W nowym projekcie, który jest obecnie realizowany zaplanowano kontynuację oddziaływań terapeutycznych z poszerzeniem palety zajęć o muzykoterapię. Przewidziano, w bieżącym roku szkolnym zakup różnorakiego sprzętu do realizacji zajęć tj.: drugą bieżnię elektryczną, drugi projektor multimedialny, piec elektryczny z piekarnikiem, robot kuchenny, zmywarkę, grill elektryczny, głośnik bluetooth, piec do wypalania gliny oraz koło garncarskie itp.

W miesiącach wakacyjnych, wzorem poprzednich lat, zaplanowano realizację wycieczek tematycznych, które pozwolą uczestnikom programu pozyskiwać nowe doświadczenia i umiejętności z zakresu reintegracji zawodowej, poznawać nowe tereny, uzyskiwać umiejętności poruszania się i przebywania w nieznanym środowisku. Planujemy również wyjścia do obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Ze względu na panującą pandemię, w czasie wzrostu zachorowań, po uzyskaniu zgody PFRON prowadzono zajęcia w sposób zdalny. Było to nowym doświadczeniem dla uczestników i w konsekwencji poszerzyło ich umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem IT. Kontakt on – line sprawił, że uczestnicy biorący udział w zajęciach w swoich domach, mogli w praktyce sprawdzić zdobyte wcześniej umiejętności i zmobilizować się do działania w proponowanej przez terapeutów formie.

Dzięki środkom finansowym PFRON, w poprzednich latach zakupiono szklarnię ćwiczebną, z wyposażeniem oraz domek narzędziowy, do przechowania narzędzi ogrodniczych oraz nowoczesnego i ekologicznego sprzętu ogrodniczego: akumulatorowych narzędzi, takich jak: akumulatorowa kosiarka, piła łańcuchowa na wysięgniku, podkaszarka oraz nożyce do żywopłotu.

Beneficjenci mogą podczas zajęć korzystać z profesjonalnej kserokopiarki kolorowej oraz pełnej gamy sprzętu biurowego.

Do realizacji zajęć rękodzielniczych, konserwatorskich i porządkowych zakupiono maszyny do szycia, zestawy do tworzenia biżuterii, formy do odlewów gipsowych, pralkę automatyczną, myjkę ciśnieniową i elektronarzędzia. Sprzęt zakupiony podczas wcześniejszych edycji programu znacznie uatrakcyjnił i urozmaicił wachlarz prowadzonych terapii, aktywności i zajęć. Dzięki niemu uczestnicy programu mogli rozwinąć swoje umiejętności w różnych dziedzinach.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” jest spełnieniem oczekiwań absolwentów i ich rodziców. Dla wielu jest jedyną możliwością kontynuowania terapii i przebywania w grupie rówieśniczej. Tym bardziej cieszy fakt, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o wydłużeniu realizacji programu do 31 sierpnia 2023 r.