„Z darami natury świat nie jest ponury”

Głównym celem ekologiczno – plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Poprzez realizację zadań projektowych dzieci będą kształtowały pozytywne cechy charakteru, takie jak: niesienie pomocy potrzebującym, oszczędności, gospodarności oraz empatii. Będą również rozwijały poczucie odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów. Projekt realizowany będzie w Naszej Placówce od 1 września 2022r. do 31 maja 2023 r..