Nowoczesna Pracownia Komputerowa i Pracownia Robotyki

Dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych mijający rok szkolny był pełen nowych wyzwań, ale też nowych możliwości. Uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w międzynarodowym programie eTwinning. Było to możliwe dzięki pozyskanej darowiźnie z Fundacji JSW na realizację projektu „Okno na świat dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Projekt zakładał szereg działań i by go zrealizować potrzebny był nowoczesny sprzęt do pracowni komputerowej. Został on zakupiony w ramach darowizny z Fundacji JSW. W kolejnym roku szkolnym uczniów czekają nowe wyzwania, wejdą w świat robotyki, eksperymentowania i nabywania nowych umiejętności dzięki doposażeniu placówki w sprzęt w ramach inicjatywy edukacyjnej MEN Laboratoria Przyszłości.

https://www.powiatwodzislawski.pl/uczniowie-zpswr-uczestniczyli-w-miedzynarodowym-programie.html