,,Moja mała ojczyzna Górny Śląsk – historia, kultura i społeczeństwo’’

W obecnych czasach często zdarza się, że tak mało wiemy o miejscach, na terenie których często spędzamy całe swoje życie, o tak zwanych ,,Małych Ojczyznach’’, miejscach, gdzie się urodziliśmy, chodzimy do szkoły zdobywając wykształcenie oraz gdzie być może spędzimy całe swoje dorosłe życie. Warto więc od najmłodszych lat zadbać o wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej oraz szacunku dla własnego kraju jak i historii, tradycji małej ojczyzny, którą w naszym przypadku jest Górny Śląsk. Kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski jak i samego Górnego Śląska oraz rozbudzanie w dziecku świadomość kim jest i skąd pochodzi to ważne cechy, które należy pielęgnować już od początku edukacji dziecka, bo już wtedy zaczyna się kształtowanie przyszłych pokoleń Polaków świadomych korzeni i jednocześnie potrafiących odnaleźć się w Europie i świecie. Przekazywanie treści patriotycznych, obywatelskich jak i wiedzy o poszczególnych regionach Polski jest zadaniem każdego nauczyciela.

Innowacja pedagogiczna ma na celu nie tylko w sposób ciekawy dla uczniów rozwijać postawę patriotyczną, zainteresowanie historią i tradycją Polski ale sprawić także aby uczniowie poznali bardziej niż dotychczas Górny Śląsk. Uczniowie zapoznają się z jego historią, tradycjami, poznają śląskie miasta, ich zabytki i ciekawostki. Poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy pozwolą na rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, rówieśniczej, szkolnej i lokalnej.