Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Jak co roku 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W naszej Placówce odbył się apel z tej okazji, podczas którego zostały przedstawione prawa osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz pełnej realizacji tych praw. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie to pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami . W ramach tego dnia został ogłoszony konkurs pod hasłem „Bądź tolerancyjny- okaż serce”