Logorytmika

Zajęcia te mają na celu poprawę poziomu funkcjonowania dziecka objętego Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju poprzez:

  • wsparcie zajęć WWR logorytmiką;
  • zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń uwagi słuchowej;
  • prowadzenie obserwacji dzieci pod kątem rozwoju kompetencji kluczowych;
  • podniesienie jakości nauczania przez zabawę.

Logorytmika jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm.

Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju.

Regularnie odbywające się zajęcia mają na celu stymulację i aktywizowanie dzieci w zakresie rozwoju mowy, słuchu, koordynacji ruchowo-słuchowej, motoryki dużej i małej. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu multimedialnego eduSensus Logorytmika. Słowa, dźwięki i piosenki.