„Książka moim przyjacielem. W świecie bajek, wierszy i opowieści – tak rozwijam wiedzę, wartości i tożsamość”

Opracowana innowacja i jej główna koncepcja, jaką jest kontakt z szeroko rozumianą literaturą, wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych w zakresie rozwoju ich czytelnictwa i rozbudzania zainteresowań literaturą. Odnosząc się do zakresu proponowanegoi innowacyjnego dynamizowania tej aktywności, to przede wszystkim zwracamy w niej uwagę nawykreowanie takiej przestrzeni, która pozwoli uczniom uruchomić naturalną drogę rozwoju. Możemy również dodać, że przedmiotowa innowacja jest jedną ze współcześnie oczekiwanych form oddziaływania pedagogicznego, bowiem inspirowanych założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Zaspokojenie właśnie tej potrzeby pozwoli na wypełnienie naturalnej ciekawości dziecka w sposób kontrolowany, by zmotywować do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Nasza innowacja, to zestaw cyklicznych spotkań, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z poszczególnych dziedzin oddziaływania terapeutycznego, dydaktycznego
i pedagogicznego. Z kolei tematyka zajęć, ciekawa, zróżnicowana i dostosowana do możliwości psychofizycznych wychowanków, jest ściśle powiązana z podstawą programową, programem wychowawczym szkoły, oczekiwaniami uczniów, placówki i władz oświatowych.