Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23- 31 grudnia 2021r. – Zimowa przerwa świąteczna

14-27 lutego 2022r. – Ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna

24-26 maja 2022r. – Egzaminy ósmoklasisty

24 czerwca 2022r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. – Ferie letnie