Innowacja pedagogiczna „Poznajemy zawody”

Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów, wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki zawodów oraz rozwój postawy szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. Innowacja realizowana będzie z dziećmi w ciągu całego roku szkolnego.
W każdym miesiącu dzieci będą poznawały jeden zawód, poprzez odwiedzanie miejsca pracy, bądź wizytę wybranego pracownika w naszej placówce. Również na podstawie wierszy, pogadanek, opowiadań, piosenek, zagadek, rebusów, ilustracji, filmików itp. Łącznie dzieci poznają 9 zawodów.