Innowacja pedagogiczna „Kodowane…budowanie…rozwijanie”.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Adresatami innowacji są klasy II i III Szkoły podstawowej.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie u uczniów systemu wartości oraz uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

W innowacji wykorzystujemy narzędzia do kodowania offline, takie jak: mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, krążki, kolorowe kubki, klocki, szarfy gimnastyczne.

W kodowaniu online korzystamy z robotów edukacyjnych (GeniBot, OzoBot), puzzli, tablicy interaktywnej, a także platform edukacyjnych.