Innowacja „Nauczyciel emeryt źródłem wiedzy i doświadczenia – inspirujące spotkania dla uczniów”

Innowacja „Nauczyciel emeryt źródłem wiedzy i doświadczenia – inspirujące spotkania dla uczniów” stanowi kontynuację innowacji pedagogicznej z ubiegłego roku. Celem innowacji jest inspirowanie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy do samoorganizacji czasu wolnego po ukończeniu szkoły. Zapraszani goście – emerytowanie nauczyciele, podczas spotkań w szkole i na zewnątrz przedstawiają własne pasje, zainteresowania, swój sposób na życie. Uczniowie angażują się w planowanie, organizowanie przedsięwzięć, by przebiegły w miłej atmosferze.