Bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych podczas wakacji

Pracownicy WOPR przeprowadzili dla uczniów naszej placówki prelekcję na temat bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych w czasie wakacji . Uczniowie poznali zagrożenia z jakimi mogą się spotkać podczas letniego wypoczynku nad wodą, oraz zobaczyli sprzęt służący do ratowania osób tonących.

Więcej na Facebooku