Usprawnianie przez obcowanie i obsługiwanie – szkolny trening kawiarniany

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach edukacji z przysposobienia do pracy oraz części zajęć z kształtowania kreatywności przez cztery dni w tygodniu w trakcie cyklu prowadzonych zajęć.

Głównym celemdziałania pracowni treningowej (kawiarni) „Szkolny Kredens: jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do życia społecznego tak, aby umiał radzić sobie w sytuacjach społecznych i mógł wykonywać proste prace samodzielnie lub pod kierunkiem osoby dorosłej.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z działalności pracowni, która nastawiona jest na obsługę „gościa- klienta”i skupia się na preferowaniu zdrowego stylu życia (zdrowe jedzenie).Ważnym elementem jest mocne zaangażowanie uczniów we wszystkie działania i czynności , związane z funkcjonowaniem kawiarni począwszy od tworzenia listy produktów niezbędnych do funkcjonowania w/w, przygotowywania potraw i deserów, obsługi gościa-klienta, treningu budżetowego oraz bezpośredniego kontaktu z gościem po dbałość o czystości i higienę w pracowni.Wszyscy uczniowie dostana możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz nawiązywania relacji z całą społecznością szkolną.