Działalność 2023/2024

Od 1 września w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęto kolejną- piątą już edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” przeznaczonego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wsparciem objęte zostały 32 osoby. Liczba osób korzystających z programu, co roku wzrasta.

Celem głównym programu jest zapewnienie absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus” biorą udział w zajęciach terapeutycznych, usprawniających, wspierających ruchowo i aktywizujących zawodowo; korzystają również z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Ponadto otrzymują wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu spraw życia codziennego. Osoby zaangażowane w realizację programu podejmują działania na rzecz aktywizowania uczestników oraz zachęcają ich do rozwijania własnej samodzielności.

W ramach programu finansowanego w 100% ze środków PFRON uczestnicy korzystają z bogatej oferty terapii, która w tym roku została poszerzona. Od bieżącego roku szkolnego wprowadzono wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie w zakresie zajęć praktycznych w kuchni i kawiarni, muzykoterapię. W dalszym ciągu beneficjenci mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia i posiłek w formie dwudaniowego obiadu.

Zajęcia odbywają się w klasach i pracowniach specjalistycznych: komputerowych, rehabilitacyjnych, kulinarnych, w pracowni poligraficznej, technicznej, mieszkaniu treningowym i w kawiarni treningowej na terenie placówki. Na potrzeby programu dyrekcja ZPSWR wygospodarowała  dwie sale z zapleczem, pomieszczenie rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt pozyskany w ramach programu   i pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Do dyspozycji uczestników programu są też przyszkolne tereny zielone i rekreacyjne, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu ogrodnictwa, aktywizacji zawodowej i rehabilitacji ruchowej.

Działania w zakresie aktywizacji i reintegracji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” są realizowane przez Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. Wnioskodawcą programu jest Powiat Wodzisławski. 

W tym roku szkolnym na ten cel pozyskano z PFRON 960 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom osoby niepełnosprawne mogą być w dalszym ciągu objęte wsparciem i pomocą, a szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczno-terapeutyczną w wiele cennych pomocy i sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć z uczestnikami.  Przez  pięć lat prowadzenia pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” suma wsparcia uzyskanego z PFRON wyniosła 3 850 tys. złotych. Oprócz zapewnienia beneficjentom programu wsparcia w zakresie prowadzonych zajęć, środki finansowe pozyskane z PFRON pozwoliły na wyposażenie  dodatkowych pracowni na terenie ZPSWR, z których korzystać mogą zarówno uczestnicy programu, jak również uczniowie ZPSWR. Są to: warsztat zajęć praktycznych wyposażony w sprzęt i narzędzia z zakresu mechaniki i stolarstwa, warsztat ceramiczny wyposażony w piec do wypalania gliny, koło garncarskie, wraz z akcesoriami. Wiele pracowni szkolnych zostało doposażonych w sprzęt, taki jak: piec elektryczny z piekarnikiem, zmywarka, szafa chłodnicza, pralka, roboty kuchenne, ekspres do kawy, grill elektryczny, maszyny do szycia, akumulatorowe sprzęty ogrodnicze, elektronarzędzia,  projektory multimedialne, komputery, tablety i inne. Tereny zielone placówki wzbogaciły się o dużą szklarnię  ćwiczebną, domek narzędziowy, ławki parkowe, stoliki, pawilon ogrodowy oraz drzewka i krzewy ozdobne, które zostały posadzone przez uczestników w ramach zajęć.
Program spełnia oczekiwania absolwentów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany w latach następnych.