Pracownia treningowa

Kawiarnia „Szkolny Kredens”

W ramach funkcjonowania pracowni treningowej „Szkolny Kredens” praca z uczniami nastawiona jest głównie na:

– kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych postaw wobec pracy,

– wyrobienie szacunku do pracy wykonywanej przez siebie i innych,

– rozwój kompetencji społecznych ucznia,

– nabywanie nowych umiejętności praktycznych w ramach realizowanych treningów: budżetowego, ekonomicznego, społecznego i czystości,

– kształcenie możliwości korzystania i obsługi sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu kawiarni,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach w czasie pracy.

W ramach działania w/w uczniowie pod kierunkiem opiekuna skupiają się głównie na:

1. przygotowywaniu prostych, opartych o wytyczne dotyczące zdrowego jedzenia na terenie placówek oświatowych oraz higieny pracy przekąsek serwowanych w kawiarni,

2. obsłudze gości,

3. stosowaniu w w/w zasad BHP,

4. intensywnym treningu ekonomicznym (kontakt z pieniędzmi, obsługa kasy),

5. umiejętności przygotowania dodatkowych zadań w ramach dokonywanych rezerwacji kawiarni,

6. przyjmowaniu sławnych osobistości,

7. dbałości i utrzymywaniu w czystości pomieszczenia i sprzętu.

Ponadto cała społeczność uczniowska placówkima możliwość poprzez korzystanie z kawiarni podnoszenia swoich własnych umiejętności społecznych, kulturalnych, treningu budżetowego poprzez dysponowanie własnymi pieniędzmi oraz poszerzania komptetencji komunkiacyjnych i językowych.