Pedagog szkolny


Pedagog szkolny mgr Beata Rusin zaprasza wszystkich, którzy chcą porozmawiać, potrzebują wsparcia i pomocy do gabinetu pedagoga 211 na II piętrze.

Kolejny rok pełnię funkcję pedagoga szkolnego w ZPSWR. Otaczam opieką i służę pomocą wszystkim uczniom poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na jakiekolwiek trudności. Udzielam porad i wsparcia rodzicom, wychowawcom i nauczycielom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Staram się wspomóc rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka. Organizuję zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz  warsztaty o charakterze wychowawczo – profilaktycznym. Każdego dnia staram się dbać o dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Wspólnie z psychologiem i doradcą zawodowym po raz kolejny kierujemy naszą ofertę pomocy dla rodziców.

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID–19 serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGOZajęcia z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 10.30 11.15 – 12.30 13.15 – 14.3010.30 – 11.15 12.30 – 13.15

WTOREK
8.00 – 12.3013.30 – 14.15

ŚRODA
8.00 – 11.30 12.15 – 13.3011.30 – 12.15 13.30 – 14.15

CZWARTEK
8.00 – 11.30 12.15 – 13.30 14.30 – 15.1511.30 – 12.15

PIATEK

7.45 – 10.00

—————————–