Pedagog szkolny


Pedagog szkolny mgr Beata Rusin zaprasza wszystkich, którzy chcą porozmawiać, potrzebują wsparcia i pomocy do gabinetu pedagoga 211 na II piętrze.

Kolejny rok pełnię funkcję pedagoga szkolnego w ZPSWR. Otaczam opieką i służę pomocą wszystkim uczniom poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na jakiekolwiek trudności. Udzielam porad i wsparcia rodzicom, wychowawcom i nauczycielom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Staram się wspomóc rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka. Organizuję zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz  warsztaty o charakterze wychowawczo – profilaktycznym. Każdego dnia staram się dbać o dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Wspólnie z psychologiem i doradcą zawodowym po raz kolejny kierujemy naszą ofertę pomocy dla rodziców.

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID–19 serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGOZajęcia z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

PONIEDZIAŁEK
8:00–13:30 13:30-14:15

WTOREK
7:45-10:30, 11:15-12:30, 13:30-14:3010:30-11:15

ŚRODA
11:30-13:30

CZWARTEK
7:45-12:45

PIĄTEK

7:30-12:30