Europa i Ja

Główne cele projektu to:

  • przybliżenie uczniom klas I – III wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie
  • poznanie historii wybranych państw europejskich i symboli narodowych
  • poznanie tradycji, zwyczajów wybranych państw europejskich
  • zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie zainteresowań dotyczących Europy
  • wypromowanie placówki, nawiązywanie współpracy z innymi szkołami