Psycholog szkolny

 Psycholog szkolny mgr Magdalena Werner jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w sali nr 111 (I piętro)

Zapraszam Rodziców potrzebujących pomocy, porad i wskazówek w celu pokonywania trudności wychowawczych, gdy ich dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane
  i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych
  i rówieśników
 • są ofiarami przemocy rówieśniczej
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez pracę indywidualną o charakterze terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, pogadanki dla rodziców, informowanie i kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji wspomagających w procesie opiekuńczo-wychowawczym, podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

W tym roku szkolnym wspólnie z pedagogiem i doradcą zawodowym po raz kolejny kierujemy naszą ofertę pomocy do rodziców.

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID–19 serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne.


Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:50 – 14:20

7:45 – 11:45

7:45 – 12:15

8:55 – 14:25

9:50 – 13:20