„Gramy Zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „Gramy zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Projekt trwa od października 2022r. do maja 2023r.. Każdy miesiąc podporządkowany jest innemu zmysłowi.