INNOWACJE PEDAGOGICZNE 2022/2023

1. Kodowane…budowanie…rozwijanie”.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie u uczniów systemu wartości oraz uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

W innowacji wykorzystujemy narzędzia do kodowania offline, takie jak: mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, krążki, kolorowe kubki, klocki, szarfy gimnastyczne.

W kodowaniu online korzystamy z robotów edukacyjnych (GeniBot, OzoBot), puzzli, tablicy interaktywnej, a także platform edukacyjnych.

2.Uważność – nasza siła, wielka moc”

Troska o zdrowie psycho-fizyczne dzieci i młodzieży oraz pomoc w umiejętności uspokajania się, wyciszania oraz opanowania sztuki samoregulacji i koncentracji. Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się m.in. rozumieć swoje wewnętrzne złości, akceptować swoje emocje, zamiast je tłumić, a także pielęgnować życzliwość do innych. Wykonują ćwiczenia, które pomagają im poprawiać koncentrację oraz radzić sobie, kiedy ogarną ich trudne emocje.

3. „Lapbookowa nauka- cztery pory roku”

Lapbook to rodzaj teczki tematycznej, mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki,zadania i zagadki na wybrany temat.To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek,zakładek, harmonijek czy mini książeczek. Lapbooki będą doskonałą formą przekazania informacji, które uczniowie zdobędą czy poprzez samodzielne szukanie czy podane przez nauczyciela. Innowacja ta ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych. Uczniowie dzięki tej innowacji pogłębiają wiedzę o porach roku, poznają atrakcyjne formy nauki, ćwiczą motorykę ręki, rozwijają czytanie i pisanie, poszerzają słownik, uczą się organizacji pracy.

4. „Z ekologią za pan brat”

Celem innowacji jest zdobywanie i poszerzanie i utrwalenie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami, aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez obserwację , badania i eksperymenty, stymulowanie aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody, uzmysłowienie uczniom że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie, zaznajomienie z warunkami sprzyjającymi i zagrażającymi dla rozwoju roślin, zachęcanie uczniów do uprawy roślin i ich pielęgnacji.

Zajęcia przeprowadzone w ramach innowacji mają na celu kształtować wśród uczniów poprawną postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata, poczuciem więzi z przyrodą,ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko

5. „PracujeMY w BIURZE”

Aktywność społeczna i zawodowa to ważny aspekt życia osób z różnymi niepełnosprawnościami i właśnie rozwijaniu tych aktywności będzie sprzyjała innowacja „PracujeMY w BIURZE”. Jest skierowana do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy przez nabywanie nowych umiejętności , doskonalenie już posiadanych kompetencji i poszerzanie wiedzy, zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

Obsługa urządzeń biurowych, multimedialnych, umiejętność korzystania z Internetu i wyszukiwania informacji, rozmowa z klientem, korespondencja biurowa, archiwizacja dokumentów, korzystanie z usług pocztowych, bankowych, to przykładowe działania realizowane w ramach innowacji. Ważnym elementem będzie również dbałość o przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

6. „Pamiętamy i kultywujemy pamięć o lekarzu, patriocie i patronie naszej palcówki dr Alojzym Pawelcu

Innowacja pt.: „Pamiętamy i kultywujemy pamięć o lekarzu, patriocie i patronie naszej palcówki dr. Alojzym Pawelcu” wywodzi się z przekonania, że warto i trzeba wskazywać młodemu pokoleniu osobowości, które przykładem własnego życia, działalności zawodowej, patriotycznej, społecznej i politycznej dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania. Ważną okazją do przypomnienia sylwetki Patrona jest również 50 rocznica śmierci dr. Alojzego Pawelca, jak również 40 – lecie istnienia ZPSWR na terenie powiatu wodzisławskiego.

Głównym założeniem innowacji „Pamiętamy i kultywujemy …” jest poznanie sylwetki, dokonań oraz miejsc związanych z działalnością zawodową, społeczną, kulturalną i patriotyczną dr. Alojzego Pawelca w szczególności w odniesieniu do miejscowości i regionu, jak również kultywowanie jego pamięci jako patrona Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Innowacja poszerza iwzbogaca podejmowane działania pedagogiczne, ponieważ realizowane będą na płaszczyźnie fundamentalnych wartości moralnych sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

7. ,,Zdrowie w naszych rękach”

W dobie internetu i telewizji głównym celem innowacji pedagogicznej „Zdrowie w naszych rękach ” jest wychowanie zdrowego, aktywnego ucznia. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych. Zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności.