Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny dołączyli w tym roku do już XIII-tej edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka. W poszczególnych zespołach klasowych odbyły zajęcia, na których dzieci zgłębiały wiedzę o zasadach ruchu drogowego, uczyły się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i jak ich unikać. Podczas tych zajęć oglądały filmy edukacyjne, prezentacje, wykonywały różne zadania. Zdobyta wiedza umożliwi im przystąpienie do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie.