Klasy dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: zespoły edukacyjno-terapeutyczne 4- 8 osobowe, opieka nauczyciela i pomocy nauczyciela, działania skierowane na rozwój osobisty i funkcjonowanie społeczne ucznia. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, przydzielane każdego roku szkolnego zgodnie z potrzebami dziecka – np. logopedyczne, korektywy wad postawy, integracji sensorycznej, muzykoterapii, arteterapii, kompensowanie braków edukacyjnych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji.

Dokumenty do pobrania