Pomoc i wsparcie

Bezpłatne porady dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W kwietniu 2021 roku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ. 

Od początku tego roku w Polsce rozwijany jest nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie  pacjentów dziecięcych i młodzieżowych w ich najbliższym środowisku, aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów. Nowy model przewiduje podział  ośrodków udzielających pomocy  na trzy poziomy referencyjności.

I poziom referencyjności stanowią środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne.  Takim właśnie miejscem jest  ośrodek w Czerwionce-Leszczynach, Wodzisławiu Śl. i Raciborzu. Naszym założeniem i misją jest być bliżej pacjenta, który wymaga wsparcia, kontaktu z nim na poziomie szkoły jak i środowiska domowego.

Koncepcja psychologicznej opieki środowiskowej od lat rozwijana jest na zachodzie Europy i opiera się na potrzebie otoczenia pacjenta opieką w najważniejszych dla niego obszarach funkcjonowania (szkoły i domu).

Dwa kolejne poziomy referencyjności to ośrodki, które świadczą specjalistyczną pomoc z zakresu psychiatrii dziecięcej (porady lekarzy psychiatrów, psychiatryczne leczenie ambulatoryjne i szpitalne).

Jak działa ośrodek?

Porady mogą być realizowane telefonicznie i/lub online. Ośrodek udziela świadczeń poniedziałek – piątek.

Kto znajdzie tu pomoc?

W naszym ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.  O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykający się  z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dzieci i młodzieży.

Co oferuje ośrodek?

Nasz ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udzielamy porad:

  • psychologiczno-diagnostycznych, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.
  • psychologicznych stanowiących element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Ponadto oferujemy:

  • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)
  • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.

Wizyty domowe – nowość!

Nowością modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są wizyty domowe, które w ramach naszego ośrodka obejmą:

  • porady diagnostyczne,
  • porady terapeutyczne,
  • porady psychologiczne.

Wszystkie porady będą udzielane w miejscu przebywania pacjenta przez terapeutów z doświadczeniem w pracy środowiskowej.

Nasza kadra

Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologowie, psychoterapeuci. W naszym zespole pracują również terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów i ich rodziny w ich środowisku (domowym, szkolnym). Nasza kadra czerpie wiedzę w czasie specjalistycznych szkoleń w Polsce i zagranicą.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty!

tel.: 512 977 378 – Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 45A,

tel.: 512-976-903 – Racibórz, ul. Mickiewicza 10a,

tel.: 512-977-093 – Wodzisław Śl., ul. Świętego Wawrzyńca 3a.

Sytuacja pandemii, lockdownu, czy zdalnie prowadzonych lekcji skutkuje licznymi, psychicznie obciążającymi następstwami. Absencja na zajęciach jest większa, czy to z powodu lęku społecznego, lęku przed wymiotami, przed wydajnością, przed wczesnym wstawaniem… Skarżą się rodzice, nauczyciele, dzieci i młodzież, lęki są wyzwaniem dla jednostki, a także dla rodzin i szkół. Dzieci skarżą się na uciążliwe problemy powiązane ze snem, nocą i ciemnościami, jak: trudności z samodzielnym spaniem we własnym łóżku (a nie z rodzicami), lęk przed koszmarami sennymi, przed budzeniem się w nocy, czy samodzielnym chodzeniem do toalety. Objawy często związane są z antycypowanymi niepowodzeniami szkolnymi: lęk przed egzaminami, przed odpowiedziami, czy przed uczestniczeniem w zajęciach. Symptomy te można przezwyciężyć różnymi metodami.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przygotował dla dzieci i młodzieży propozycję udziału w bezpłatnych zajęciach i warsztatach w nowym roku szkolny 2021-2022.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty (o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń).

TematProgram stymulacji ogólnorozwojowej dla dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju „Idę do szkoły” (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
CeleRozwijanie funkcji psychomotorycznych oraz umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole, doskonalenie sprawności językowej i poprawności artykulacyjnej.
Grupadzieci przedszkolne
Osoby prowadząceneurologopeda, psychoterapeuta, pedagog
TematPrzesiewowe badania logopedyczne dzieci od 2 do 6 roku życia (na zgłoszenie placówki, na terenie przedszkola).
CeleProfilaktyka wad i zaburzeń mowy. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych.
Grupadzieci przedszkolne
Osoby prowadząceneurologopeda, psychoterapeuta,
TematRozwijanie funkcji poznawczych u uczniów kl. I-II zagrożonych dysleksją. (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
CeleZapobieganie rozwojowi zaburzeń dyslektycznych poprzez ćwiczenia wspomagające pracę L-półkuli mózgu.
Grupauczniowie SP
Osoby prowadzącelogopeda, pedagog, psychoterapeuta
Temat,,Małeludki”- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 2 do 5 r.ż nie uczęszczających do przedszkola.
CeleUsprawnianie percepci słuchowej, profilaktyka logopedyczna, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Grupadzieci 2-5 letnie (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
TematZajęcia warsztatowe dla dzieci/uczniów z problemami emocjonalnymi i trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym – „Kiedy już nic się nie chce…..”
CelePoznawanie sposobów samokontroli własnego zachowania, rozwijanie umiejętności empatii, nabywanie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach.
Grupauczniowie SP (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
Osoby prowadzącecertyfikowany psychoterapeuta CBT
Temat,,Jak osiągać radość z życia”? -zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 roku życia.
CeleLęk jest ważną częścią życia. Jeśli w jakiejkolwiek formie wymknie się spod kontroli –  ogranicza, a nawet staje się niebezpieczny. Może objawiać się pod różnymi postaciami, jak np. kołatanie serca, szlochy, rzucanie się na podłogę, nudności, omdlenia czy napady złości. Jedni przekształcają lęk w agresję, inni zamierają w bezruchu, a kolejni uciekają lub po cichu wycofują się, by uniknąć zatrważających sytuacji. Niektóre dzieci wcześnie wykazują oznaki zaburzeń lękowych, także powiązanych z elementami kompulsywnymi, podczas gdy inne mają po prostu niepokojące, wyizolowane lęki.
Grupadzieci i młodzież (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
Osoby prowadzącepedagog, certyfikowany psychoterapeuta
Temat,,Zacznij od małych rzeczy…” – problemy wieku dorastania.
CeleUzyskanie wglądu w siebie i radzenie sobie z konfliktami między potrzebą samodzielności a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców.
GrupaGrupa wsparcia dla uczniów klas 7-8 na terenie PPP (zajęcia grupowe na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
Osoby prowadzącepsycholog, certyfikowany psychoterapeuta CBT
TematGrupa wsparcia dla Rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze.
TematSpotkania o charakterze edukacyjnym dla rodziców, zgodnie z potrzebami.
Celepoprawa relacji z dziećmi
GrupaGrupa wsparcia dla rodziców (zajęcia będą odbywać się na terenie PPP – ul. Świętego Wawrzyńca 3a, Wodzisław Śl.).
Osoby prowadzącepsycholog, certyfikowany psychoterapeuta CBT