Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki

Projekt zorganizowany zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 : wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Projekt opiera się o następujące moduły tematyczne: Jestem bezpieczny w sieci internetowej, znam strony internetowe, które są rzetelnym źródłem informacji; Rozwijam kompetencje cyfrowe; Konstruuję, koduję i programuję; Zrobię lub sprawdzę to sam.