Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych

We wtorek 11 października odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Uczniom towarzyszyli rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Uczniowie otrzymali rogi obfitości od władz powiatowych.

Więcej na Facebooku