Szlachetna Paczka

Jak co roku nasza placówka brała udział w organizacji akcji „Szlachetna paczka”. Organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom, Samorządowi Szkolnemu, Radzie Rodziców oraz sponsorom za okazane serce, wsparcie i zaangażowanie w tę szczytną akcję.