Święto drzewa

Dziś – tradycyjnie już o tej porze roku – obchodziliśmy Święto Drzewa. Apel miał na celu rozwijanie u uczniów troski o stan środowiska, kształtowanie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie wobec przyrody, zachęcanie do akcji i konkursów ekologicznych oraz promowanie recyklingu. Zaprezentowano krótki program artystyczny oraz przedstawiono zrealizowane i zaplanowane na najbliższy czas działania placówki na rzecz przyrody.


Więcej zdjęć można znaleźć na Facebooku.