„Słucham i mówię. Wykorzystanie fazy aktywnej metody Tomatisa w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych”

„Słucham i mówię. Wykorzystanie fazy aktywnej metody Tomatisa w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych” to innowacja metodyczna, która będzie realizowana od października 2021 do czerwca 2022. Adresatami innowacji są uczniowie, którzy ukończyli bierną część terapii Tomatisa i zostali zakwalifikowani do fazy aktywnej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Mogą to być uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZPSWR oraz dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, realizowanymi w ww. placówce.

Terapia Tomatisa, od lat prowadzona w naszej placówce, zostanie wzbogacona o dodatkowy cykl 14-dniowy pracy z mikrofonem: słuchanie, mówienie/powtarzanie, śpiewanie, czytanie (jeśli umiejętności ucznia na to pozwolą). Ilość godzin i etapów terapii będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględni jego diagnozę zgodnie z zasadami audiopsychofonologii – metody Tomatisa.

Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez udział w fazie aktywnej metody Tomatisa, co korzystnie wpływa na poprawę mowy czynnej, umiejętności i chęci wypowiadania się, poprawia jakość głosu i wypowiedzi. Szerokie spektrum wykorzystania tej metody daje szansę usprawnienia zaburzonych funkcji wśród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz sprzężeniami.