Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Jak powiedział Monteskiusz: „Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości”.

Rzeczywiście doświadczyliśmy dużo radości czytając metodą wrażeniową Małgorzaty Swędrowskiej książki, które uczniowie przynieśli dzisiaj na zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania.

Więcej na Facebooku