Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła  przystąpiła do programu, jeszcze w roku szkolnym 2021/2022 w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży — ,,Laboratoria Przyszłości” otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys zł. Zakupiony został nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli naszym uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz takie w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Zgodnie z założeniami programu 60 procent środków została wykorzystana do końca 2021 roku a 40 procent do końca sierpnia 2022r.