Innowacja pedagogiczna „Obserwuję, poszukuję, wnioskuję…”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII/ VIII SP. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 1.X.2021 do 31 maja 2022 roku z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np. zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz na dwa tygodnie. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zrozumienia otaczającego nas świata poprzez wykorzystanie wszelkich doświadczeń zarówno obserwacji jak i doświadczeń chemicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do szerszego zrozumienia świata, do współpracy i zrozumienia problemów ekologicznych naszej Ziemi .