Akcja Góra Grosza

Od listopada 2022 r. do końca lutego 2023 r. nasza placówka wzięła udział w XXIII Edycji Akcji Góra Grosza, której celem było zebranie funduszy dla dzieci wychowujących się poza środowiskiem rodzinnym. Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego i Delegatów Klas wyliczyli, iż udało się zebrać 479,30 zł.